Historier

Her kan du lese diverse historier fra Grong.

Finnbur Gruber

Gruvedrift i Sanddøldalen.

Les mer...

Kopperverket i Rossetfjellet

Fra Olav S. Gartlands etterlatte papirer/ lagets meldingsblad nr. 2, 1980.

Les mer...

Jutullen og Hollogutten

Eit eventyr frå Grong.

Les mer...

John Føynum’s Fortellinger

Fortellinger fra årene 1940 – 1945

Les mer...

Øyheim Høvleri

”Gammelsaga” som ble et moderne høvleri. AL Øyheim Høvleri.

Les mer...

Skrømt i Røttesdalen

Ei segn på Grongmål.

Les mer...

Lars Åsmulom

Forteljing frå Harran.

Les mer...

Håkkåskjønna

Mellom Bersmoen og Berre ligg der ei kjønn som heiter Håkkåskjønna. Om denne kjønna går der ei segn, nemleg at eit brudepar skal ha drokna der.

Les mer...

Brurabenkjen

Mellom Valskrå og Jørum er der eit bratt flaberg som vert kalla Brurabenkjen.

Les mer...

Bon-Ingbor fra Fossland

På Fossland var der eingong ei kjerring som heite Bon-Ingbor. Ho var gift med ein som heitte Peter Bonde og hadde såleis namnet frå honom. Ho var halt, og korleis ho fekk denne haltinga har det vore fortald. Det var i høyånna eine sumaren at slåttefolket skulle bort i slåttenga, og ho Ingbor skulle vera med å breie.

Les mer...

Andre historier fra Grong

Flere historier som vi har funnet på historier.no

Les mer...

Sagnet om Mediåbordet (ugyldig lenke)

Denne fortellinga er om Mediåbordet fra Mediaagarden (Mathias Mediaa). Bordplaten henger idag på kommunehuset som et synlig bevis… En kopi av plata er plassert i Miljøgata.

Les mer...