Bøker

Grong Historielag

Bestillingsadresse: Turid Viken Gartland, Høgbakkan 31, 7870 Grong

Telefon 971 56 177. Epost: [email protected]

 

E- post: [email protected]

Bankgiro:  4448 10 56788

Medlemskontingent kr. 220 pr. år, som inkluderer lagets kalender. Uten kalender, kr. 150 pr. år.

Laget har følgende publikasjoner til salgs – se prislisten!

PRISLISTE HEFTER pr januar 2017:

Grong kirke 100 år kr  30,-
Sølvskatten kr  30,-
Sjæleregister 1797 kr  30,-
Folketelling   1801 kr  30,-
Folketelling   1845 kr  30,-

Grong kirke 100 år                                kr  30,-

Sølvskatten                                         ”    30,-

Sjæleregister 1797                               ”    30,-

Folketelling   1801                               ”    30,-

Folketelling   1845                               ”    30,-

Folketelling   1865                               ”    30,-

Folketelling   1875                               ”    30,-

Folketelling   1900                               ”    40,-

Kirkebok for Harran 1706- 1748              ”    40,-

Skattematrikkelen 1723                        ”    30,-

Utvandrere til Amerika                          ”    30,-

Utflyttede fra Grong                             ”    40,-

Innflyttede til Grong                            ”    40,-

Døpte i Grong 1840- 1879                     ”    40,-

Døpte i Harran 1840- 1879                    ”    30,-

Døde i Grong lensm.distr.1873- 1926      ”    40,-

Det samme etter gårdsnavn                  ”    40,-

Signe Seem: Minner og stemninger        ”    40,-

Døpte i Grong og Harran 1749- 1839      ”    50,-

Vielser i Harran                                   ”    50,-

Vielser i Grong                                    ”    60,-

Konfirmerte i Grong og Harran

1749- 1900                                         ”  120,-

PRISLISTE BØKER pr. januar 2017:

Grongbilder , bilder fra Grong og Harran  kr.350,–

Namsen elv og Fiskum foss i Norge        ”   50,

Tonenes tjener- Ottar Fiskum                ”   75,-

Forbehold om ar enkelte poster kan være

utsolgt.

Porto kommer i tillegg ved forsendelse.