Hesjerive fra Fossland

Nygården ble fradelt «Hansagården» på Fossland tidlig på 1900 tallet da bestefar Thomas ble gift med datter Ane fra den gården.

Gammel hesjerive

Thomas var skogbestyrer i Van Severen som også sønnen Petter etter hvert ble og senere bror John. Småbruket «holdt liv» i familien i tillegg til inntekter fra jobben som skogbestyrer.

Av dyr var det på bruket ett 30 talls vinterfora sau, 1-2 hester, ett par kyr, gris og høns.
Det måtte til vinterfor som høy og da var hesjerivene viktig arbeidsredskap.
Jeg kjente både bestefar og far som ordensmennesker og det var ikke tilfeldigheter rundt redskaper og utstyr.

Jeg husker høyonnene fra midt på 50-talle og utover. Arbeidet skulle gå unna og det var årvist med en del av skogakaran fra Sanddøladalen, nevner Ottar Bordvik, Ricard Nynes, Ola Slettvold (fra Sparbu). I tillegg var det en del raksterkjærringa/ kjøkkenhjelp  som Helga Leksås, Rangnhild Forsbakk og tidvis Gerd Gartland Bye.

En mann hadde hovedansvar for river og for rivtinning og det var naboen vår fra Staursneset, Hans Urstad (Staursneset). Vil tro han var født mellom 1870 og 80. Han hadde mye tilhold i vedbua og ikke minst ansvar for å tinne river som vi gutungan hadde ødelagt. Greit for oss å lure oss litt unna og å få en prat med Hans når relativt fort gikk lei av raking og hesjing.

Denne riva har etter min vurdering ikke vært i bruk, men har vært av ett reservelager. Far Petter tok vare på mye gammelt gårdsutstyr bl.a. hadde vi hengende i uthuset 4 komplette river lik denne.
Riva skal vær utført etter god gammel oppskrift og «rivhode»  og rivtinnene er satt inn i med tjære. Tinnene består av bjørkkvist. Vet det ble brukt både eine og hegg, men disse består av bjørkkvist.
Hvem som gjorde rivene er jeg ikke helt sikker på, men mener å huske at Hans foruten tinning også gjorde annet arbeide i skytta og da vil jeg tro han også laget rivskaft og resten.

Mai 2013 – Thor Aage Nesser