Styret

Leder: Olav Bergsmoen

Nestleder: Brit Formo

Kasserer: Turid Viken Gartland

Sekretær: Bo Pettersen

Styremedlem: Sonja Steen.

Varamedlemmer: Vidar Nordhøy,Halldis Gåsbakk og Torbjørn Østerås