Styret

Leder: Olav Bergsmoen

Nestleder: Halldis Gåsbakk

Kasserer: Turid Viken Gartland

Sekretær: Bo Pettersen

Styremedlem: Torbjørn Østerås

Varamedlemmer: Vidar Nordhøy, Margrethe Fossland og Kirsten Joveig Gartand.