Historier

Finnbur Gruber

Gruvedrift i Sanddøldalen FINNBUR GRUBER I tillegg til Arne Kvams beskrivelse av dette gruveanlegget i boka Sanddøldalens historie, har meldingsbladet hatt tre artikler om samme gruve. Den første er skrevet av en mangeårig og dyktig bidragsyter til bladet. Det er Olav Hermann Berg, eller O. H. Berg som han ble kalt. Han vokste opp på […]

Les mer

Kopperverket i Rossetfjellet

Fra Olav S. Gartlands etterlatte papirer/ lagets meldingsblad nr. 2, 1980. Mediene har i den senere tid satt fokus på at det snart er mangel på metaller i verden. Fylkesrådslederen i Nord- Trøndelag har også antydet at gruvedrift kan være en aktuell framtidsvisjon for Namdalen. Da kan det være litt artig og kikke litt på […]

Les mer

Jutullen og Hollogutten

Eit eventyr frå Grong.  Jutullen og Hollogutten. Attmed garden Holund er eit stort berg, Holloklompen dei kalla. Der var eingong ein jutull, som hadde heimen sin der. Han skulle vera så overlag rik. Holund var den gongen berre ein plass, så det må vera lenge siden. Der budde eit parfolk, som hadde ein son, og […]

Les mer

John Føynum’s Fortellinger

John Føynum’s Fortellinger fra krigsårene 1940-1945. Fortellinger fra årene 1940 – 1945 John Føynum f.1921 -d.2001 om Starten av 2. verdenskrig Krigens gang Kapitulasjonen og fredsdagan Korleis vi levde under krigen Fortellingene er udaterte. Antagelig skrevet på 1960-1970-tallet.Forfatteren ville at historien skal være tilgjengelig for etterslekten.Vil først få nemne litt om starten av krigen —Litt om […]

Les mer

Øyheim Høvleri

«Gammelsaga” som ble et moderne høvleri ”Gammelsaga” som ble et moderne høvleri AL Øyheim Høvleri ————————— Skrevet av: Annar Valskraa ————————— Ole Sklett, Johannes Skistad og Per Valskrå Andelslaget Øyheim Høvleri ble etablert i 1946 etter en lang fødselsperiode. Bak prosjektet sto brødreparene Ivar og Per Valskrå, og Halle og Johannes Skistad. Når etableringsperioden sies […]

Les mer

Skrømt i Røttesdalen

Ei segn på Grongmål. Langt tebakers i tia va der en mann på Dorn som heitt Mads. Skrømt i Røttesdalen.  Ei segn på Grongmål.  Langt tebakers i tia va der en mann på Dorn som heitt Mads. Han va så overlag rik å ha slekt lag te å sammel ihop søll og goll. Folk va […]

Les mer

Lars Åsmulom

Forteljing frå Harran. Han Lars Åsmulom er kanskje den likaste skilauparen som folk veit å fortelja om i desse bygdene. Han Lars Åsmulom er kanskje den likaste skilauparen som folk veit å fortelja om i desse bygdene. Det finst mange forteljingar om renninga hans, og her skal ei av dem forteljast. Han Hall Fuglår var […]

Les mer

Håkkåskjønna

Mellom Bersmoen og Berre ligg der ei kjønn som heiter Håkkåskjønna. Om denne kjønna går der ei segn, nemleg at eit brudepar skal ha drokna der. Mellom Bersmoen og Berre ligg der ei kjønn som heiter Håkkåskjønna. Om denne kjønna går der ei segn, nemleg at eit brudepar skal ha drokna der. Kva tid denne […]

Les mer

Brurabenkjen

Mellom Valskrå og Jørum er der eit bratt flaberg som vert kalla Brurabenkjen. Mellom Valskrå og Jørum er der eit bratt flaberg som vert kalla Brurabenkjen. Det er forresten ikkje så mykje igjen av han no etter at den nye sørsivegen mellom Valskrå og Heggum vart bygd, då dei la vegen rett over benkjen. Dette […]

Les mer

Bon-Ingbor fra Fossland

På Fossland var der eingong ei kjerring som heite Bon-Ingbor. Ho var gift med ein som heitte Peter Bonde og hadde såleis namnet frå honom. Ho var halt, og korleis ho fekk denne haltinga har det vore fortald. Det var i høyånna eine sumaren at slåttefolket skulle bort i slåttenga, og ho Ingbor skulle vera […]

Les mer