Historielaget

Den ”offisielle” stiftelsesdatoen for Grong Historielag er 31/10 1977, men da hadde det i ett års tid fungert et interimsstyre på fire stykker. Det var leder Arne Kvam, sekretær Jens Sviggum, kasserer Johan Fjerdingøy og Kåre Leirvik. Disse fire hadde egentlig som mål å samles for studie i gotisk skrift, og i den sammenheng diskuterte de også muligheten for å stifte et historielag. Det endte med at de valgte seg selv i et foreløpig styre, som ved møtet 31/10 året etter, ble valgt og utvidet med Erik Vie. Dermed var Grong Historielag et faktum, og allerede året etter kom det første meldingsbladet som gikk til medlemmene. Medlemstallet økte jevnt fra starten, og var i året 2000 nært opp mot 400.

Laget har gjennom årene gitt ut mange hefter og bøker som har stor interesse for de som er opptatt av lokalhistorien (se egen oversikt). Her må det være lov å fremheve Arne Kvam og Jens Sviggum, som har lagt ned et enormt arbeid med å skrive av kirkebøker og gamle presteattester.

Laget har også gjennom årene samlet et meget stort arkiv, både bilder og tekstdokumenter. Vi har også i eie Arne Mørkveds avskrifter fra statsarkivet i Trondheim. Disse utgjør ca 140- 50 kladdebøker av den typen som ble brukt på skolen. Arkivet har ført en omflakkende tilværelse, men er nå samlet i et godt egnet rom i kjelleren under helsefløya på sykeheimen.

Vi er nå i startgropa for å få til et nytt arkivsystem, og målet bør være å få tilgang til et ” nytt bibliotek i et framtidig kulturhus”, slik at noe av stoffet blir allment tilgjengelig.

Dagens Styre

Olav Bergsmoen, Leder

Brit Formo, nestleder

Turid Viken Gartland, Kasserer

Bo Pettersen, Sekretær

Sonja Steen, styremedlem.