Bli Medlem

Bli medlem i Grong Historielag.

Grong Historielag sender ut 3 meldingsblad i året til  medlemmene.

Videre får medlemmer, som ønsker det, tilsendt «Grong Historielags Kalender»

sammen med årets siste meldingsblad.

Årskontingent kr.150,– . Årskontingent med kalender kr.220,–

Konto-nr. 4448.10.56788 eller 4464.20.05682.

Grong Historielag

v/Kasserer Erling Gartland,

7870 Grong.