Bli Medlem

Bli medlem i Grong Historielag.

Hovedmedlem uten kalender  kr.150,-

Hovedmedlem med kalender  kr.270,–

Samboer/ektefelle kr.120,–

Alle hovedmedlemmer får tilsendt Meldingsbladet med historiske godbiter 3 ganger i året.

Konto-nr. 4448.10.56788 eller 4464.20.05682.

Grong Historielag

v/Kasserer Turid Viken Gartland,

Høgbakkan 31,

7870 Grong.