Årsmelding 2014

Årsmelding for 2014 Styret i laget har dette året bestått av: Leder:                   Olav Bergsmoen Nestleder:             Anne Randi Gorseth Vie Kasserer:               Erling Gartland Sekretær:               Bo Pettersen Styremedlemmer: Bjørg Formo og Sonja Steen Varamedlemmer: Vidar Nordhøy, Halldis Gåsbakk og Torbjørn Østerås. . Årsmøte ble holdt på Hotell Grong 20. mars 2014 med 83 tilstede. Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit framførte forestillingen Trebitmerra og Fepperdaill’n. Laget har 303 medlemmer pr.1.1.2015. Det er holdt 4 styremøter og behandlet 13 saker. Leder og kasserer har deltatt på et møte i Namsos som ble arrangert av Landslaget for Lokalhistorie. Økonomi. Lagets økonomi er meget god. Det kan for 2014 bokføres et regnskapsoverskudd på kr.34.053,38 og egenkapital på kr.429.127,42. Det vises forøvrig til eget regnskap. Aktiviteter: På bygdadagen deltok vi med dialektordkonkurranse og Knut Ivar Fiskum viste film og gamle bilder. Årets medlemstreff ble holdt 22.juni på Selliåsen med god deltakelse. Lørdag 13.september hadde vi vår årlige medlemstur med 34 deltakere til Jøa og Olav Dunns rike. På julsjau’n på Bergsmo deltok vi med salg av kalendere. Den kulturelle spaserstokk: Årets eneste historiekafe holdt vi på sykeheimen 30.september med 31 tilstede. Knut Ivar Fiskum viste 17.mai-filmen og gamle bilder på storskjerm. Arkivet. Arkivet er nå oversiktlig og greit å finne fram i. Arkivgruppen registrerer og arkiverer etter hvert som protokoller og dokumenter blir innlevert for oppbevaring. Kulturminneregistrering og Kulturminneplan i Grong kommune. Registrering av kulturminner fortsatte i 2014 og kulturminneplan for kommunen er nå ferdig. Etter høringsfristen vil den bli behandlet i kommunestyret i løpet av 2015. Vi er stolt av å kunne bidra i det viktige kulturarbeidet og vår registreringsgruppe har gjort en stor innsats. Kalenderen. Salget av kalenderen har også i år vært bra. Intervju med eldre personer. Intervjuene har kommet i gang og det er Inge Rosset, Terje Solberg og Olav Bergsmoen som har utført dette og vil fortsette i 2015 Skanning av bilder. Knut Ivar Fiskum har bidratt med skanning for de bilder som er innlevert direkte til han, men skanning av bilder fra arkivet er ikke kommet i gang. Det er nå godt håp om at skanningen vil starte opp første kvartal 2015. Meldingsbladet. Meldingsbladet har kommet ut i februar, august og november/desember med julenummer. Leder har fungert som redaktør. Tilskudd: Det er innvilget kr.5.000,– til Lars Åsmulen skulptur av tre, som skal stå i Harran sentrum. Fotobok. Fotoboka Grongbilder er under arbeid. Takk. Takk til kalenderkomiteen ved Bjørg Formo, Leif Lilleberre og Knut Ivar Fiskum for godt utført arbeid. Takk til Margit Vie som utfører utklippstjenesten. Takk til Arkiv- og registreringsgruppen ved Jorunn Romundstad, Randi Bergin, Gunnbjørn Moa og Sverre Gartland. Takk også til våre kalendersponsorer. Takk til dere som sender stoff til Meldingsbladet og takk til alle andre medhjelpere.   Styret. .

Del på Facebook | Del på Nettby

Tilbake til oversikten