Vandring i Pilegrimsleden

For 2010 er det bestemt og kunngjort ny fellesvandring med start den 14/7 fra Gløshaugen. Vi håper at det blir med folk fra bygda også denne gangen. Det er en flott rute, blant annet langs den gamle idylliske riksveien over Spennmyra, og opp langs den mektige Tømmeråsfossen. Vi oppfordrer bygdas innbyggere til å bli med som ”langvandrere” eller ”dagvandrere”.

Årets vandring er lagt ut på http://www.pilegrim.info/index.aspx?id=4043306

Historielaget og Pilegrimsleden

Grong Historielag har i noen år vært engasjert i arbeidet med den nyeste delen av leden til Trondheim, Nordleden. Det første arbeidet med dette kom i gang ca. 2001- 2002, og den offisielle åpningen ble foretatt av biskop Finn Vagle 6/7 2003. Første dag ble det gått til Grong kirke, og neste dag til Heia Gjestegård. Derfra overtok Snåsa ledelsen for ferden videre. Etter det første året ble det ikke arrangert noe vandring, da hele opplegget ikke var skikkelig organisert. Senere kom kommunene inn som deltakere i prosjektet, og det ble mer fart i sakene. Det ble i 2008 oppnevnt lokale styringsgrupper i Steinkjer, Snåsa og Grong, der også de lokale historielagene var med.

I Grong var det Thor Aage Nesser, Knut Marius Myrvold, Mildrid Haugdal, Sverre Gartland og Jorunn Lilleslett som utgjorde den lokale gruppen, og med Jorunn som leder. Hun var også leder for den interkommunale gruppen som skulle samkjøre innsatsen fram til Stiklestad. Vi fikk kr. 50.000 fra den nasjonale satsingen ”Pilotprosjekt Pilegrimsleden” som skulle gå til merking og skjøtsel. Arbeidet med rydding og merking ble gjort på dugnad av komite- medlemmene og medlemmer fra Grong Historielag. Dette startet i 2008, og resten ble ferdigstilt i 2009, med en ”offisiell nyåpning ” av ordfører Erik Seem, den 16. juni 2009.

Den første organiserte vandringa startet på Gløshaugen 12/7 2009 på ettermiddagen, med en dansk dame fra Pilegrimsgården i Trondheim som vandringsleder. Hun var vandringsleder helt frem til Nidaros. Sverre Gartland var lokal guide den første dagen. Da var det også mange av bygdas innbyggere som var med og gikk (ca. 15 personer). Av ”langvandrere” var det fire personer. Første dag gikk vandrerne til Grong kirke, der det var en kort andakt og litt musikkinnslag. ”Langvandrerne” ble innlosjert på Namdals folkehøgskole første natta. Dagen etter var Mildrid Haugdal lokal guide fra Mediå og til Heia. Pilegrimsvandrerne tok seg tid til et forfriskende bad i Tømmeråsfossen, før det ble gått videre til Heia der det var overnatting. Tredje vandringsdag tok snåsningene over ferden videre.

For 2010 er det bestemt og kunngjort ny fellesvandring med start den 14/7 fra Gløshaugen. Vi håper at det blir med folk fra bygda også denne gangen. Det er en flott rute, blant annet langs den gamle idylliske riksveien over Spennmyra, og opp langs den mektige Tømmeråsfossen. Vi oppfordrer bygdas innbyggere til å bli med som ”langvandrere” eller ”dagvandrere”.

Årets vandring er lagt ut på http://www.pilegrim.info/index.aspx?id=4043306

Del på Facebook | Del på Nettby

Tilbake til oversikten