Regnskap 2010

GRONG HISTORIELAG

REGNSKAP 2010

                                              2010                  2009

Inntekter

Kontingent                        Kr. 45.650,-     Kr. 48.550,-

Salg kalendere                        35.670,-          35.190,-

Norsk Tipping AS                      5.764,50           3.018,10

Gaver                                        770,-              1.450,-

Div. inntekter                           5.304,-

Bankrenter                               7.675,01           8.942,80

                                          Kr.102.188,51  Kr. 97.410,90

Utgifter

Trykking medlemsblad            Kr. 14.240,-        Kr. 14.385,-

” kalendre                                  23.600,-             24.760,-

Anskaffelser                                   907,-               6.196,-

Støtte kulturtiltak                         5.000,-               7.000,-

Far etter Folk                               9.670,72

Admis. / møteutgifter                    5.178,63             7.431,50

Hjemmeside                                 6.707,50           12.947,50

Porto                                           3.464,50             4.165,-

IN-messa / bygdedag                        705,-               2.355,-

Kontingent landslaget                     3.230,-                 900,-

Div. utgifter                                   3.358,-               5.486,-

                                             Kr 76.061,35        Kr. 85.626,-

Overskudd                                 Kr. 26.127,16           Kr. 11.784,90

Balanse

Grong Sp.b. 4448.10.56788  Kr. 5.425,93

Grong sp.b. 4448.46.84534  “ 293.514,91

Sp.b 1) MN 4464.20.05682     “ 14.602,09

Uavregnet kalendersalg         “ 11.440,-

Egenkap. 1/1 Kr. 298.855,77

Årets overskudd ” 26.127,16

Kr. 324.982,93 Kr. 324.982,93

Grong den 5. januar 2011

Erling Gartland

Kasserer

Del på Facebook | Del på Nettby

Tilbake til oversikten