Bygdadag

Dialektkonkurranse lørdag 3.sept.2011.

Resultat dialektkonkurranse:

Her er riktig svar:

spm. 1: Fjellbrådj = Rome.   spm.2: Grismatkloa = Nederste kornrekke på havreaks,

spm. 3: Årrbryst = Pilbørse, spm. 4: Garp = Dårlig skog, spm.5: Morv = Driftig liten gutt,

spm. 6: Kneppsjau = Liten fest, spm. 7: Gnaglus = Masekopp,

spm.8: Navaknæpping = Det du får med deg i neven, spm.9: Tarmdri = Være sulten,

spm. 10 : Snyddjstav = Stav med jernpigg.

94 leverte svarskjema. Ingen hadde 10 rette, men 3 hadde 9 rette og 10 hadde 8 rette.

Vinnere med 9 rette ble: Ingeborg Bye, Heggum, 7870 Grong, Svenn Hegland, Øyheim,7870 Grong og Gerd Jørum, Sundspeten, 7870 Grong.

Premier blir tilsendt. Vi takker alle for innsatsen og velkommen tilbake neste år.

Del på Facebook | Del på Nettby

Tilbake til oversikten