Arbeidsplan 2011

Historielagets arbeidsplan 2011.

controlid296

Bilde av lagets styre.

Foran fra v. Anne Randi G. Vie, Bjørg Formo, Bo Pettersen, Erling Gartland, Olav Bergsmoen og Tormod Lynum.

Bygdadag lørdag 3.sept på Grong bygdemuseum, Bergsmo.

Delta med dialektkonkurranse.

IN-Messa i Gronghallen i november

Delta i stand med bilder og dialektkonkurranse.

Den kulturelle Spaserstokk.

HistorieKafe på Grong Sykeheim og Bo – og servicesenteret i Harran sept./okt.

Vise fløytarfilm fra Finnbursvatnet.

Bildeframvisning.

Vise fram gamle gjenstander.

Kaffeservering.

Pilegrimsleden.

Være medarrangør for strekningen Gløshaug Kirke – Snåsagrensa.

Historiske turer

Første tur går til Hegra Festning søndag 11.sept. Det blir buss fra Vertshuset, og det serveres kaffe og mat på bussen. Etter omvisningen på festningen blir det middagsservering. Turen blir annonsert i MiniNytt og med påmelding til Anne Randi Vie eller Olav Bergsmoen.

Historiekafe med tema.

Det skal forsøkes et opplegg med møtesteder på ulike steder i kommunen slik at det kan bli enklere for medlemmer å treffes. Eks. Øyheim stasjon, Nålaua på Vie, Mørkvestu på Bergsmoen, Laksen, Sørheim, Gartland stasjon, Harran kro, skyttarhuset på Solum, biblioteket bl.annet.

Vi oppfordrer folk til å ta med gamle bilder og albumer. Alt for mange bilder mangler navn på personer, og det er derfor viktig å spørre generasjonen før oss om dette. Som regel kommer en på etterskudd ,og oppfordringen blir derfor at en begynner å ta fram bilder fra 50-60 og 70-tallet med en gang. Trenger noen hjelp til scanning av bildene ,kan vi hjelpe til med dette.

På historiekafeene ønsker vi også å vise gamle filmer fra Grong og Harran. Fløytarfilmen fra Finnbursvatnet vil bli vist, og vi håper på flere godbiter. Finnes det gamle smalfilmer eller videoopptak ,håper vi å få låne disse. Vi kan være behjelpelig med å overføre filmene til DVD for å sikre de for framtida.

Første historiekafe blir på Øyheim stasjon ,og tidspunkt blir annonsert i MiniNytt. Mandag 27.juni er aktuelt tidspunkt om alle brikker faller på plass.

Arkivet.

Vi har fått avtale med kommunen og biblioteket om bruk av bibliotekets dataprogram for registrering av lagets arkiv slik at det blir lettere å finne fram i arkivet. Bildene skal scannes ,og alle opplysningene registreres slik at det blir digitalt søkbart. Vi har en tidkrevende jobb foran oss, men viktig det blir gjort.

Bibliotekar Magnus Vestvik er behjelpelig med opplæring og bistår med registrering nå i starten.

Årskalender:

Historielagets kalender for år 2012 blir sendt medlemmene (som har bestilt den) i desember og blir å få kjøpt på IN-messa i november og under Julsjau’n på Bergsmoen i desember.

Meldingsbladet.

Vi har som mål å utgi Meldingsbladet 3 ganger i året, mars – juli/august og november

Redaktør er Anne Marie Seem. For at bladet skal bestå ,er det viktig at medlemmene bidrar med stoff, intervju med folk eller egne opplevelser fra «gamle» dager. «Gamle» dager trenger nødvendigvis ikke være før eller straks etter krigen, men historier fra 1960-70 og 80-åra f.eks.

Åra går ,og det er viktig å få skrevet ned små og store hendelser i ditt lokalmiljø.

Hjemmesida og facebook.

Vi har hatt ca.1700 besøk på hjemmesida www.gronghistorielag.nofra 1.januar til 1.mai 2011.

Aktiviteten på facebooksida er også økende, og vi merker det er stor interesse for bildene vi legger ut om «hva er dette» eller «hvor er dette ?

Framtidig virksomhet vi skal arbeide med.

Bystun er den siste jernbanearbeiderbolig i Grong og det har vært en del interesse for å ta vare på denne. Det arbeides med å få museet Mitt til å utarbeide et kostnadsoverslag for en eventuell flytting av huset. Museet Mitt beregner seg kr.10.000,– for dette og vi har vedtatt å delta med 1/3-part.

Lars Åsmulenstatue i Harran.

Det er kommet forslag om ei Lars Åsmulenstatue i Harran. Et intresant tiltak, men dette er noe som

trolig Harran Utviklingslag i samarbeid med kommunen bør kunne se nærmere på i forbindelse med den planlagte miljøgata i Harran.

Bekkakvern.

Det er etter hvert blitt en god del kverner rundt om i landet. En enklere løsning kan være oppsetting av skikkelig bilde på ett eller flere steder hvor det har vært slike kverner.

Dette vil vi ta opp med Kulturkontoret.

Oldtidshus på Væremsfeltet.

Dette ville være et fint prosjekt, men med tanke på kostnader både med å få til dette og vedlikeholde det, bør dette først tas opp med Kulturkontoret.

Det opplyses at nye opplysningsskilt skal settes opp før sommeren.

Dialektordbok.

Dialektordboka er snart utsolgt.Det arbeidets med innsamling av flere ord ,og vi håper trykking av nytt opplag blir klart med det første. Har du ord og vendinger/ordtak som bør være med, er vi takknemlig om disse leveres til vår dialektkomite som består av Svein Vikestad, leder, Tormod Lynum, Rudolf Solum og Arne G. Fiskum.

Skulle det være andre tiltak dere mener historielaget bør engasjere seg i, er det bare å kontakte oss på telefon 97711756 eller e-post: [email protected]

Olav

Del på Facebook | Del på Nettby

Tilbake til oversikten